Eğitimde yeni bir oluşum olan drama bizim için vazgeçilmez bir yöntemdir.

Duygusal zekanın son yıllarda IQ dan daha önemli olduğu konusunda ciddi araştırmalar ve çalışmalar vardır. Drama eğitimi çocukların duygusal zeka eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. Sağlıklı iletişim kurma, empati, kendini ifade etme, özgüven, takım çalışması, karar verme, problem çözme ve liderlik davranışları geliştirme gibi bir çok duygusal zeka kazanımları drama teknikleri kullanılarak verilmektedir. Eğitimler son derece eğlenceli ve öğreticidir.

Her yaş grubundaki öğrenciler için gerekli olan duygusal zeka kazanımları ayrı ayrı tanımlanmış ve müfredat buna uygun hazırlanmıştır.

Öğrencilerin; anlama, anlatma, dinleme, sorgulama ve hayal gücü gelişir, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve hayal gücünü daha rahat ifade eder, liderlik becerileri gelişir. Sorunlar karşısında çözüm üretmeye çalışır. Özgüven, iletişim kurma ve kendini ifade yetenekleri gelişir.