Çocuğunuzun sağlığı bizim için önemli…

AÇI Kolejinde, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu bir okul hemşiresi görev yapacaktır.

Okul hemşiresi, sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaremizle koordinasyon halinde hareket edecektir.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmelerini hemşire gözlem formuna kaydedecektir.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecektir.

Okul hemşiremiz, çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için sağlık eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları vb.) faaliyetleri yürütecektir.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlayacak ve anlaşmalı olduğumuz uzman klinik psikoloğumuza bu doğrultuda yönlendirmeler yapacak ve süreci takip edecektir.