AÇI Kolejinde; bakmakla görmek arasında görmeyi tercih eden, görsel düşünmeyi geliştirici, yaratıcı gücü kendi potansiyelinde fark eden ve uygulayan, estetik kaygıları gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş görsel sanatlar eğitim modeli uygulanmaktadır.

Resim, çocukları bize tanıtmaya yardımcı olan bir sanat dalı olduğu gibi, bireyin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve bu durumdan psikolojik olarak nasıl etkilendiğini de anlatan bir araç niteliği taşımaktadır. Öğrencilerimizin zekâ, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak bizler için de büyük önem taşımaktadır.

Hedefimiz; özgüveni gelişmiş, özgür fikir ve beceriler kazanmış, üretmeyi seven, estetik kaygı taşıyan, yaşadığı çevreye ve durumlara karşı farklı bakış açıları geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.